Kaynakların sınırlı olduğu, tüketimin hızla arttığı dünyamızda son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biri geri dönüşümdür. Bozulmuş veya eski asfalt kaplamaların kazınarak yeni yapılacak bitümlü karışımlarda yeniden kullanılmasına geri kazanım (recycling) adı verilmektedir.

Asfalt yine asfalt olarak %100 geri kazanılabilen tek malzemedir. Geri kazanılabilir olması nedeniyle asfalt yol değerli bir mal varlığıdır ve gelecek nesiller için doğru bir yatırımdır. Başarılı teknolojilerle uygulanan asfaltın geri kazanımının çevreye, ekonomiye ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığı kuşkusuzdur.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...